Vanaf 1 april 2014 heeft de minister van VWS een vergunning voor de uitvoering van de NIPT.

Hier vindt u de link met informatie over NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) en over de TRIDENT studie. NIPT is een nieuwe test, die nu als proef in Nederland vanaf 1 april 2014 beschikbaar komt binnen de TRIDENT studie.

In deze proefperiode wordt de test aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom) hebben. De NIPT is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk trisomie 21, 18 of 13 heeft.

Meer informatie: www.meerovernipt.nl