Ook deze zomer gaat de wateractie van Het Palet weer van start. Al onze cliënten krijgen in juli en augustus een gratis flesje Well Water mee. Well Water investeert, per verkochte fles water, een vast bedrag in duurzame intitiatieven over de hele wereld. Zo werk je dus aan een betere wereld, door water te drinken. 

Het Palet Wateractie

Vanaf januari 2015 zal de indicatie 'leeftijdsgrens van 36 jaar' voor de vergoeding van de combinatietest komen te vervallen. Dit betekent dat vanaf januari 2015 de combinatietest voor zowel zwangeren onder de 36 jaar, als voor zwangeren vanaf 36 jaar de combinatietest per pinbetaling voldaan zal moeten worden. Dit landelijke besluit volgt uit een brief van het Ministerie van VWS over de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test). Hierin staat dat voor iedere verhoogde kanssuitslag na de combinatietest de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) volledig wordt vergoed.

Lees hier de volledige brief van de minister.

Hier vindt u de link met informatie over NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) en over de TRIDENT studie. NIPT is een nieuwe test, die nu als proef in Nederland vanaf 1 april 2014 beschikbaar komt binnen de TRIDENT studie.

In deze proefperiode wordt de test aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom) hebben. De NIPT is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk trisomie 21, 18 of 13 heeft.

Meer informatie: www.meerovernipt.nl