NIPT

NIPT, TRIDENT araştırması dahilinde 1 Nisan 2014'ten itibaren Hollanda'da pilot olarak uygulanan yeni bir testtir. Bu deneme döneminde test, ikili test sonucunda veya diğer tıbbi nedenlerle çocuğunda trizom 21 (down sendromu), trizom 18 (edwards sendromu) ve trizom 13 (patau sendromu) olabilme ihtimali yüksek olan hamile kadınlara sunulmaktadır.
NIPT testinde annenin kanı, doğmamış çocukta trizom 21, 18 veya 13 olup olmadığını belirlemek üzere laboratuvarda test edilir. Bu haber sayfasında NIPT bülteni ile ilgili bir video bulunmakta ve bu videoda NIPT'nin nasıl işlediği anlatılmaktadır. Trident araştırması dahilindeki NIPT genel bilgi broşürünü buradan indirin.bloedtest