Prenatale screening SEO

Tweede trimester

Tussen de 19 en 21 weken zwangerschap kunt u gebruikmaken van het structureel echoscopisch onderzoek (SEO). De 20-wekenecho wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd. Hoofddoel van de 20-wekenecho is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel.

Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien (zie voorbeelden hieronder). Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Voorbeelden van afwijkingen die tijdens de 20-wekenecho kunnen worden gezien: open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren, ontbreken of afwijken van de botten, afwijkingen van armen of benen. Als op de 20-wekenecho geen afwijkingen worden gezien, is dit geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. Voor verdere informatie over dit onderzoek kunt u terecht bij uw verloskundige, op de website: www.pns.nl en de folder van het RIVM.

het palet folder informatie over de 20 weken echo 2020    Download hier de RIVM-folder over structureel echoscopisch onderzoek.

 

Doorverwijzen

Als u een ongunstige echo- en/of screeningsuitslag krijgt, zorgt dat meestal voor onrust in uw zwangerschap. Om een goede diagnose te stellen is vaak vervolgonderzoek nodig. Dit vervolgonderzoek bestaat uit een vlokkentest (tussen 11 en 14 weken zwangerschap) of een vruchtwaterpunctie (na 15 weken zwangerschap). Soms wordt een uitgebreide echo gedaan. Men noemt dit vervolgonderzoek ook wel prenataal onderzoek. Dit onderzoek vindt, afhankelijk van de aard en ernst van de gevonden afwijking, plaats in de tweede of de derde lijn. (in het regionale of in het academische ziekenhuis).

De echoscopist(e) zal uw vragen over de uitslag zo goed mogelijk beantwoorden en ervoor zorgen dat u – zo nodig – een vervolgonderzoek of gesprek krijgt bij uw verloskundige en/of gynaecoloog.