Privacy statement

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. We verwerken gegevens in overeenstemming met de wetgeving en nemen daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

Contactgegevens
Het Palet
Burg. de Bruïnelaan 14
3331 AE Zwijndrecht
Telefoonnummer : 078 – 630 97 24

Als u vragen heeft, neem dan contact op via info@het-palet.com, wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

De gegevens die we verwerken
Om onze dienstverlening te kunnen leveren verwerken we onder meer NAW-gegevens, emailadres en telefoonnummer. Daarnaast gegevens die u zelf aan ons verzendt zoals de informatie die staat op het online aanmeldformulier en/ of e-mails om bij ons een medische echo te laten maken.

Sollicitaties en stageverzoeken
We gaan er vanuit dat u akkoord gaat met het verwerken van uw gegevens als u bij ons solliciteert of ons een stage-verzoek stuurt. We bewaren de gegevens alleen voor zover dat van belang is tijdens werving en selectie. De gegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk tenzij we dat vooraf met u overleggen omdat u bijvoorbeeld hebt aangegeven langer beschikbaar te willen zijn voor stage of een baan.

Gebruik van gegevens
Als u een relatie/ ketenpartner van ons bent dan kunnen we u op de hoogte houden van onze dienstverlening door bijvoorbeeld (digitale) mailingen. U kunt zich daarvoor altijd uitschrijven door ons te mailen. Ook als we een digitale mailing sturen kunt u zich daarvoor altijd afmelden door een linkje te volgen.

Verder analyseren we met Google analytics het gedrag op onze website maar doen dat niet op persoonsniveau.

Delen van gegevens
We delen of verkopen uw (medische) gegevens niet met/aan derden. We delen alleen uw (medische) gegevens als het nodig is voor het vervullen van een echoverslag naar de verwijzende verloskundig hulpverlener, indien u hiervoor mondeling en/of schriftelijk toestemming geeft.

Met onze ketenpartners/ onderaannemers gaan we een overeenkomst aan zodat ze net zo zorgvuldig om gaan met gegevens zoals we dat zelf doen.

Cookies
Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Er zijn verschillende cookies, waarbij een paar noodzakelijk zijn om de site te laten werken. Bij het bezoeken van onze website kunt u aangeven welke cookies geplaatst mogen worden. Indien u kiest voor het niet plaatsen van bepaalde cookies, dan is het mogelijk dat de site niet optimaal werkt en dat voorkeuren niet bewaard blijven.

U heeft op elk moment de mogelijkheid deze cookie-toestemming weer in te trekken door te klikken op de cookiebanner die in beeld blijft staan. 

Verwijderen cookies
Eenmaal geplaatste cookies op uw PC, tablet of mobiel kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw (medische) gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt daartoe een mail aan ons sturen.

Beveiliging van persoonsgegevens
We nemen passende maatregelen tegen misbruik, onbevoegde toegang en onbevoegde openbaarmaking. Voor de website maken we gebruik van een SSL-certificaat. Daardoor worden uw persoonsgegevens versleuteld en daarmee veiliger verzonden. Als u denkt dat er aanwijzingen zijn voor misbruik neem dan contact met ons op.

Cliënten informatie Peridos

 

Peridos: uw gegevens worden opgeslagen

Echocentrum Het Palet levert net als alle andere screeningscentra in Nederland gegevens aan voor Peridos. Peridos is het landelijk perinatologisch (zwangerschap, bevalling, kraambed) dossier waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd. Peridos bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de 8 regionale centra. Deze contracten omvatten het houden van counselinggesprekken en het verrichten van prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (20 weken echo) en NT-meting (combinatietest). Verder worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening.

Gebruik van uw gegevens

Als u besluit deel te nemen aan de screening betekent dat, dat daarvoor uw gegevens worden gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen en eventueel een behandeling aan te bieden en om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen. Die gegevens worden vastgelegd in een databank genaamd Peridos. Dit is een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Maar alleen zorgaanbieders die bij uw screening betrokken zijn, kunnen uw gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om je privacy te waarborgen.

Ook het regionaal centrum kan bij de gegevens in Peridos. Het regionaal centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. Uw zorgverlener kan meer informatie geven over de bescherming van uw gegevens.

Als u dit wilt, kunnen na afloop van de screening uw persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Zeg dit dan tegen uw verloskundig zorgverlener.

Wetenschappelijk onderzoek

Anderen dan uw zorgaanbieders en het regionaal centrum kunnen niet bij uw persoonlijke gegevens. Voor statistieken, bijvoorbeeld hoeveel zwangeren van de prenatale screening gebruik maken, worden uitsluitend anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot u als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen.

Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek. Om de prenatale screening steeds opnieuw te verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Dat vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen opdat de gegevens niet naar u of uw kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wilt u niet dat uw gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen uw verloskundig zorgverlener.

Uiteraard heeft uw beslissing geen enkele invloed op de manier waarop u voor, tijdens of na de screening wordt behandeld.

Meer weten?

De complete privacyregelgeving rond prenatale screening vindt u HIER.
Of kijk op de website van Peridos: Peridos en privacy

Heeft u nog andere vragen? Uw verloskundig zorgverlener kan u verder helpen.