Klachtenregeling

Het Team van Het Palet doet hun uiterste best om u de best mogelijke zorg en aandacht te bieden. Wij proberen hiervoor een prettige en veilige omgeving te creëren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze zorg. Neem dan vooral contact met ons op. Wij vinden het belangrijk om samen met u de eventuele klacht te bespreken en te zoeken naar een passende oplossing. Daarnaast is feedback op ons functioneren voor ons waardevol.

Klacht melden

Als u een klacht heeft, kunt u ons dit melden:

Bel naar 078 – 630 97 24 of stuur een mail naar info@het-palet.com. Probeer in uw mail zo uitgebreid mogelijk uw klacht te beschrijven. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 1 week) contact met u op.

Opvolging klacht

Graag maken we dan binnen 14 dagen een vervolgafspraak met u voor een (telefonisch) gesprek, zodat we alle tijd hebben om ongestoord over de klacht te kunnen praten.

We streven ernaar de klacht binnen 1 maand te hebben afgehandeld. We zullen dit afsluiten met een schriftelijke samenvatting van hetgeen besproken is.

Niet eens met de oplossing?

Mocht het gesprek en/of de gekozen oplossing voor u geen bevredigende uitkomst hebben, en heeft u behoefte aan een onafhankelijk oordeel, dan kunt u zich richten tot Klacht&Company.

Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling door Klacht&Company, dan kunt u de zaak voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie EZa. Contactinformatie kunt u vinden op www.geschillencommissie-eza.nl.