Privacy

Het Palet en de hieraan verbonden zorgverleners zijn verplicht zich te houden aan de regels van de Wet op de Persoonsregistratie. In overeenstemming hiermee worden al uw medische en administratieve gegevens zorgvuldig bewaard in onze database en zijn niet toegankelijk voor derden/onbevoegden.

Voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek en/of het verwerken van uw gegevens in het kwaliteitsjaarverslag:
- wordt vooraf altijd mondeling en/of schriftelijke toestemming gevraagd;
- worden uw gegevens uitsluitend anoniem gebruikt.

Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit bij uw bezoek aan het Palet altijd aangeven.